Η δωρεάν μετακίνηση των άνεργων και των ΑμεΑ εξακολουθεί να ισχύει και με την εφαρμογή 

του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Τι χρειάζεται και τι πρέπει να κάνουν οι άνεργοι και τα ΑμεΑ με το ηλεκτρονικό εισιτήριο;

 1. Οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη ATH.ENA Card είτε μέσω διαδικτύου είτε στα Σημεία Έκδοσης Προσωποποιημένης ATH.ENA Card

Η ATH.ENA Card που θα εκδοθεί στο όνομά σας, θα επιτρέπει την δωρεάν μετακίνησή σας καθ’ όλη την χρονική περίοδο που διαρκεί το δικαίωμά σας στην δωρεάν μετακίνηση.

 1. Οι μετακινούμενοι δωρεάν άνεργοικαι ΑμεΑπρέπει κατόπιν να πιστοποιήσουν την κάρτα τους μέσω ΗΔΙΚΑ. Αυτό γίνεται με τον παρακάτω τρόπο.
 • Μπαίνουμε στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ https://www.idika.gr/athenacard/ με τους κωδικούς Taxisnet
 • Συμπληρώνουμε το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
 • Πατάμε κλικ στην επιλογή –Δημιουργία Νέας Κάρτας– και συμπληρώνετε το 16ψήφιο αριθμότης προσωποποιημένης  Card
 • Κάνουμε επαλήθευση της κάρτας συμπληρώνοντας το 8ψήφιο PIN που είχαμε χρησιμοποιήσει για την έκδοση της κάρτας
 • Επιλέγουμε την κατηγορία δωρεάν κομίστρου ανάμεσα σε Ανέργωνκαι Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Δηλώνουμε τη συγκατάθεσή μας για την ενεργοποίησητης κάρτας.
 • Εμφανίζεται μήνυμα πως η κάρτα σας είναι έτοιμη.
 • Φόρτιση της κάρτας στα αυτόματα μηχανήματα(στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Επιδότηση.Τοποθετούμε κατακόρυφα την προσωποποιημένη ATH.ENA Card στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω αριστερά μέρος της πρόσοψης του ΑΜΕΚ.Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα, εάν η συγκεκριμένη κάρτα δικαιούται επιδότησης και στην περίπτωση αυτή, επιλέγουμε το «ΟΚ» για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης της κάρτας του.                            

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Όσο διαρκεί η φόρτιση του κομίστρου δεν πρέπει να αφαιρεθεί η κάρτα από την υποδοχή. Με το πέρας της διαδικασίας, αφαιρούμε την κάρτα από την υποδοχή και παραλαμβάνουμε την απόδειξη από τη θύρα εξόδου. Η κάρτα έχει φορτιστεί με το δωρεάν κόμιστρο και είναι έτοιμη προς χρήση.
 1. Η φόρτιση της κάρτας με τον παραπάνω τρόπο θα πρέπει να γίνεται για μεν τους άνεργους κάθε μήνα ενώ η ανακοίνωση για τα ΑμεΑ είναι ότι θα γίνεται μια φορά το χρόνο και οι συνοδοί θα διέρχονται με την ίδια κάρτα.
 1. Οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης(άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.) θα συνεχίσουν να μετακινούνται όπως και σήμεραμέχρις ότου εκδώσουν προσωποποιημένες κάρτες. ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΜΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΒΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ.