Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού των υπηρεσιών δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την εκτέλεση υποχρεώσεών σας, αφού ενδεχομένως τα δικά σας ωράρια εργασίας είναι αν όχι κοινά σίγουρα ευρύτερα, με αποτέλεσμα να χρειάζεστε άδειες από τη δουλειά σας.

Είναι περιττό πλέον να διαθέτετε τον πολύτιμο χρόνο σας γιατί τα ΘΕΛΗΜΑΤΑ σας έχουν τη λύση!

Η έμπειρη ομάδα μας υποστηρίζει υπηρεσίες και σε Δήμους. Αναλαμβάνουμε για εσάς έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης – γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατάθεση βεβαίωσης διακοπής ΔΕΗ για απαλλαγή από δημοτικά τέλη κ.α.

Απευθυνθείτε σε εμάς αν χρειάζεστε από Πρωτοδικεία – Ειρηνοδικεία: Αντίγραφα ποινικού μητρώου, βεβαιώσεις στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικά μη ύπαρξης διαθήκης ή εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικά περί μη λύσεως γάμου κ.α.