Χάσατε το δίπλωμά σας ή θέλετε να μεταφράσετε ένα έγγραφο στο Υπουργείο Εξωτερικών;

Τα ΘΕΛΗΜΑΤΑ αναλαμβάνουν και τη διεκπεραίωση ενός μεγάλου φάσματος εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπουργεία.

Εργασίες απλές ή πιο σύνθετες οι οποίες όμως απαιτούν τον κόπο και τον χρόνο σας, αγαθά τα οποία δεν περισσεύουν σε κανέναν, λόγω της πολύ απαιτητικής σε ρυθμούς καθημερινότητας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

  • Μεταβιβάσεις οχημάτων
  • Άρση παρακράτησης
  • Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση αλλαγής χρώματος αυτοκινήτου
  • Μετατροπή διπλώματος σε ελληνικό
  • Ανανέωση διπλώματος ή αντικατάστασή του σε περίπτωση κλοπής / φθοράς,
  • Αντικατάσταση πινακίδων
  • Επίσημες μεταφράσεις
  • Βεβαιώσεις επάρκειας πτυχίων
  • Κατάθεση αιτήσεων και παραλαβή πρωτόκολλου
  • Και ότι άλλο χρειαστείτε